Vol036性感美女Sukki情趣内衣写真34Psukki可儿糖果画报

Vol036性感美女Sukki情趣内衣写真34Psukki可儿糖果画报

若阳明燥热,《伤寒论》胸满条,有烦热胸中窒,用栀子豉汤。又以此汤清阳明血分发渴不消水,是法外之法也。

柴胡桂枝汤详注痞满。《伤寒论》以四逆汤、干姜甘草汤、吴茱萸汤等,治气分火虚厥冷。

冬伤于寒,至春阳气发升,寒邪郁而发热之温病也。读之者可不于片言只字以求其意欤。

 胃热,竹叶石膏汤。惟先见少阳寒热症,后变咳嗽,乃名木火刑金,以少阳火邪刑伤肺金而为咳嗽,宜清少阳,佐以清肺之药,如泻清各半汤等,加桑白皮、桔梗。

有下症者,三乙承气汤选用。方书皆言虚,误也。

若三阳皆见症者,名三阳经合病。盖是春夏阳热已寒能制其阳热尔。

Leave a Reply