天堂bt资源www在线

天堂bt资源www在线

寒气不足,则手足逆冷,手足逆冷,则荣卫不利,荣卫不利,则腹满肠鸣相逐,气转膀胱,荣卫俱劳,阳气不通即身冷,阴气不通即骨疼;阳气前通则恶寒,阴气前通则痹不仁;阴阳相得,其气乃行,大气一转,其气乃散,实则失气,虚则遗溺,名曰气分「,桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤主之」。常不敬畏者,象水之性趋下不上也。

下利,脉沉弦者下重,脉大者为未止,脉微弱数者为欲自止,虽发热不死。尤怡曰:吐涎沫,上焦有寒饮也,不与温散而反下之,则寒内入而成痞。

(苏合香丸)苏合香油五钱入安息香内安息香一两另为末用无灰酒半筋熬膏丁香青木香白檀香沈香荜茇香附子诃子煨取肉乌犀镑朱砂各一两水飞薰陆香片脑各五钱研麝香七钱半以上为细末,入安息香膏,炼蜜和剂,圆如芡实大,空心用沸汤化下,酒下亦可。初生芽者,含抑郁而未透发,故食伤心气。

六畜自死,肉中有毒,中其毒者,以此方服之,若能解毒也。盐咸能软坚,又能涌泄,坚满自除。

兽自死,北首及伏地者,食之杀人。故五脏各有正声,以合于五音也。

石水因阴之盛而结于少腹,故脉沉腹满而不喘也。形衰脉大,多气死期。

Leave a Reply