Vol001清新女神宋梓诺Bee48P宋梓诺尤蜜荟

Vol001清新女神宋梓诺Bee48P宋梓诺尤蜜荟

上曰眉棱骨,下即□骨,【注】[1]目下之眶骨,颧骨内下连上牙床者也。茯苓 人参 防风 地骨皮 车前子 羌活 川芎 细辛各等分   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去滓温服。

[2]补筋丸:见□骨伤     [3]万灵膏:见囟骨伤[1]跟骨者,足后跟骨也。 水二钟,煎八分,入酒一杯,食前服。

[2]刺二分,留七呼,灸五壮。眼沿生疔名忘汲,肿如封蛤热烦增。

[3]若内血瘀聚肿痛,伛偻难仰者:   <1>早晨以清上瘀血汤、消下破血汤,分上膈、下膈以治之。初俱宜荆防败毒散疏解之。

[4]切不可撅拿,并扶起盘坐,盖恐惊乱之气上冲,或从伤处,或从七窍   <1>先将高醋调混元膏,敷于顶上,以定痛消肿,活血拔毒。 其证初起寒热往来,有红晕兼有热也,宜服荆防败毒散;皮色不变者,服万灵丹。

黄芩 桔梗 芒硝 大黄 黑参 羌活 车前子 当归 知母各一钱 龙   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。每服八十丸,白滚水量病上下,食前后服之。

Leave a Reply