No3717模特文芮jeninfer职业空姐制服主题豪车里超薄黑丝秀翘臀诱惑写真40P文芮秀人网

No3717模特文芮jeninfer职业空姐制服主题豪车里超薄黑丝秀翘臀诱惑写真40P文芮秀人网

惟表虚里急,腹中急痛,所以先用小建中汤,以其能补荣卫兼缓中急,则痛可差也。夫以发热无汗,太阳之表脉沉,但欲寐,少阴之里,设用麻黄开腠理,细辛散浮热,而无附子以固元阳,则太阳之微阳外亡。

妇人伤寒,发热无汗,经水适来,则必热入血室。 兼以重亡程应旄曰:此条与太阳大青龙证同。

今腹中痛,转气下趋少腹者,乃太阴欲作自利之候也。故用人参、粳米,补形气也;佐竹叶、石膏,清胃热也。

今脉不大,弦而滑数,则知非木土为害,乃宿食为病之热利也,故不用黄芩汤,而以大承气汤下之也。盖血室者冲脉也,下居腹内,厥阴肝之所主也。

湿郁而蒸,气逆而不下行,故微烦头眩。更勿误治,使小逆变成大逆也。

荣卫不足则表虚,木入土中则里急。一以阳热之极为可攻,如阳明里热成实,循衣摸床,脉滑者生,涩者死是也。

Leave a Reply